شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه

بروزرسانی 23 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ گرید حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق A283 اکسین اهواز

بروزرسانی 23 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ گرید حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق آتشخوار آلیاژی A283 فولاد مبارکه 17MN4

بروزرسانی 23 مهر 1401