شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق A516 فولاد مبارکه

بروزرسانی 23 مهر 1401

قیمت ورق A516 اکسین اهواز

بروزرسانی 23 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ گرید حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق A516 بلژیک

بروزرسانی 23 مهر 1401

قیمت ورق A516 کره

بروزرسانی 23 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ گرید حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید