شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق CK45 اکسین اهواز

بروزرسانی 18 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق CK45 روسیه

بروزرسانی 18 مهر 1401

1 2

قیمت ورق CK45 کره

بروزرسانی 18 مهر 1401

1 2