شماره تماس

051 - 36516600

فوم ورقی ضخامت ۳۰ سانتی متر عرض ۱ سانتی متر

ضخامت

۳۰ سانتی متر

طول

سفارشی

عرض

۱ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول