شماره تماس

051 - 36516600

فوم ورقی ضخامت ۳ سانتی متر عرض ۱ سانتی متر

ضخامت

۳ سانتی متر

طول

سفارشی

عرض

۱ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول