شماره تماس

051 - 36516600

قالب بتن کنج داخلی ۱۰*۱۰*۱۰۰

وزن

۱۰ کیلوگرم

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول