شماره تماس

051 - 36516600

لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ضخامت ۲.۹ میل

سایز

۳.۴ اینچ

ضخامت

۲.۹ اینچ

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول