شماره تماس

051 - 36516600

لوله مبلی قطر ۵۰ ضخامت ۱.۵ خلیج فارس

سایز

۵۰ میل

ضخامت

۱.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول