شماره تماس

051 - 36516600

لوله مبلی قطر ۶۰ ضخامت ۱.۲۵ خلیج فارس

سایز

۶۰ میل

ضخامت

۱.۲۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول