شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۴ ابهرA3 شاخه ۱۲ متری

سایز

۱۴

کارخانه

ابهر

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول