شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۶ صبا فولاد زاگرسA3 شاخه۱۲متری

سایز

۱۶

کارخانه

صبا فولاد زاگرس

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول