شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن آرمان آسیاA3 شاخه۱۲متری

سایز

۱۸

کارخانه

ذوب آهن آرمان آسیا

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول