شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد چهارپهلو ۱۰*۱۰ میلی متر

ابعاد

۱۰*۱۰ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول