شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد چهارپهلو ۱۲*۱۲ میلی متر

ابعاد

۱۲*۱۲ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول