شماره تماس

051 - 36516600

ناودانی ۸ شکفته ۱۲ متری

سایز

۸ میل

طول

۱۲ متر

کارخانه

شکفته

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول