شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۳۰*۳۰ میلی متر

ضخامت

۳ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول