شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۴۰*۴۰ میلی متر

ضخامت

۴ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول