شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۵۰*۵۰ میلی متر

ضخامت

۵ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول