شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۶۰*۶۰ میلی متر

ضخامت

۶ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول