شماره تماس

051 - 36516600

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری

سایز

۸۰*۸۰ میلی متر

ضخامت

۸ میل

طول

۶ متر

کارخانه

ظهوریان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول