شماره تماس

051 - 36516600

هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

سایز

۱۴

استاندارد

HEA

طول

۱۲ متر

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول