شماره تماس

051 - 36516600

هاش سبک ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

سایز

۱۶

استاندارد

HEA

طول

۱۲ متر

کارخانه

ترک-کره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول