شماره تماس

051 - 36516600

هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

سایز

۱۸

استاندارد

HEB

طول

۱۲ متر

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

اخیرا مشاهده کرده اید