شماره تماس

051 - 36516600

هاش سنگین ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

سایز

۲۰

استاندارد

HEB

طول

۱۲ متر

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول