شماره تماس

051 - 36516600

هاش سنگین ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

سایز

۳۸

استاندارد

HEB

طول

۱۲ متر

کارخانه

ترک-کره

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول