شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۶۰ضخامت ۳ میل

طول

۶ متر

ضخامت

۳ میل

ابعاد

۶۰*۴۰ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول