شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۲ میل ارتفاع۲۰طول ۷

طول

۷ متر

ضخامت

۲ میل

ارتفاع

۲۰ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول