شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۲.۵میل ارتفاع ۲۲طول ۶

طول

۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

ارتفاع

۲۲ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول