شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۳ میل ارتفاع ۲۲ طول ۵

طول

۵ متر

ضخامت

۳ میل

ارتفاع

۲۲ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول