شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل زد ضخامت ۳ میل ارتفاع ۲۲ طول ۶

طول

۶ متر

ضخامت

۳ میل

ارتفاع

۲۲ سانتی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول