شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی۲.۵ میل۴۰*۸۰

ضخامت

۲.۵ میل

ابعاد

۸۰*۴۰ میلی متر

طول

۶ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول