شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی ۴میل۱۰۰*۶۰

ضخامت

۴ میل

ابعاد

۱۰۰*۶۰ میلی متر

طول

۶ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول