شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ساختمانی ۴ میل۱۳۵*۱۳۵

ضخامت

۴ میل

ابعاد

۱۳۵*۱۳۵ میلی متر

طول

۶ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول