شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۱۰ میل ۱۸۰*۱۸۰

ابعاد

۱۸۰*۱۸۰ میلی متر

طول

۱۲ متر, ۶ متر

ضخامت

۱۰ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول