شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۶میل ۱۴۰*۱۴۰

ابعاد

۱۴۰*۱۴۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۶ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول