شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل صنعتی ۶ میل۱۰۰*۵۰

ابعاد

۱۰۰*۵۰ میلی متر

طول

۶ متر

ضخامت

۶ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول