شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ۱.۵ میل لنگه دری ۵۰۸

طول

۶ متر

ضخامت

۱.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول