شماره تماس

051 - 36516600

گریتینگ تسمه در نیمه تسمه

باربر

۳۰*۳

رابط

۱۵*۳

مش بندی

۳۰*۱۰۰

وزن

۳۰ کیلوگرم

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول