شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانيزه دشتستان ۰.۴۸ ميل عرض ۱۲۵۰رول

کارخانه

دشتستان

ضخامت

۰.۴۷ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول