شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانيزه دشتستان ۰.۴۹ ميل عرض ۱۲۵۰ رول

کارخانه

دشتستان

ضخامت

۰.۴۹ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول