شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰رول

کارخانه

روی اندود کاوه

ضخامت

۱.۲۵ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول