شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۰۰۰رول

کارخانه

روی اندود کاوه

ضخامت

۰.۴ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول