شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهر کرد ۱ میل عرض ۱۲۵۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۱ میل

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول