شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهر کرد ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۰.۶ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول