شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهر کرد ۰.۹ میل عرض ۱۲۵۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۰.۹ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول