شماره تماس

051 - 36516600

ورق آجدار قزاق ۱۲ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

قزاق

ضخامت

۱۲ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول