شماره تماس

051 - 36516600

ورق آجدار قزاق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ رول

کارخانه

قزاق

ضخامت

۳ میل

عرض

۱۵۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول