شماره تماس

051 - 36516600

ورق آجدار قزاق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ رول

کارخانه

قزاق

ضخامت

۵ میل

عرض

۱۵۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول