شماره تماس

051 - 36516600

ورق آجدار قزاق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ رول

کارخانه

قزاق

ضخامت

۸ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول