شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره فولاد مبارکه پرتغالی ۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ رال ۱۰۲۸

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

۶۰ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

حالت

کرکره

رنگ

پرتغالی

رال

۱۰۲۸

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول